Fritidsaktiviteter för barn som inte nått tonåren

Även om barn strax under tonåren inte längre vill göra ”barngrejer” är de fortfarande inte tonåringar. Så vilka fritidsaktiviteter för barn som inte nått tonåren är bäst?

I denna artikel ska vi titta på det.

Tiden innan tonåren

Att specificera en startpunkt för denna period är svårt, och beror faktiskt på varje person eftersom fysiologisk mognad sker vid olika tidpunkter.

Därför finns det ingen specifik ålder, men brett talat brukar det röra sig om åldrarna 10-13.

Under denna period börjar nya fysiologiska och psykologiska processer förändra både deras referenser och beteenden.

Tiden innan tonåren är ett väldigt viktig steg innan ungdomen som signalerar slutet på barndomen. Det är ett mellanskede, och som sådant är det fullt av förvirring och upptäckt.

Här kommer några drag som kännetecknar detta skede:

 • De har fortfarande många barnsliga beteenden. Å andra sidan börjar de kräva självständighet, vilket kommer betonas ännu mer under ungdomsåren.
 • Ur en psykologisk synvinkel genomgår de en process där de finner sin egen identitet inom sina sociala kretsar.
 • Vidare leder önskan om självständighet barnen till att överväga andra referenser utöver sina familjer. Under barndomen ingjuter familjekärnan alla värderingar i barnen. I takt med att de börjar närma sig tonåren så söker de dock andra referenser.
 • Vidare börjar de uppleva kroppsliga förändringar.

Fritidsaktiviteter för barn som inte nått tonåren

När det kommer till att välja fritidsaktiviteter för barn som inte nått tonåren så måste man ha dessa förändringar i åtanke och tänka på att aktiviteterna bör:

Låt oss ta en titt på några bra aktiviteter som kan hjälpa dig att göra detta.

Lagsporter som fritidsaktiviteter för barn

Utöver fördelarna med fysisk träning har sport andra fördelar som är perfekta för detta skede. Generellt är sport bra för dem eftersom den:

 • Hjälper dem att lindra stress.
 • Hjälper dem att förstå och sätta gränser.
 • Låter dem lära sig att respektera regler.
 • Lär dem att förstå sina kroppar bättre.
 • Ingjuter en anda av förbättring och höjer deras självkänsla.
 • Lär dem att samarbeta med andra när de jagar gemensamma mål (om det är lagsport).

Därför är det en bra idé att utöva lagsport som fritidsaktivitet. Fotboll, basket och volleyboll är bra alternativ.

Vidare kan individuella sporter också ha många fördelar. Kampsport, gymnastik, simning och friidrott är därmed också rekommenderade.

Intellektuella aktiviteter

Om ditt barn inte gillar sport finns det andra alternativ (även om alla barn bör ägna sig åt någon form av fysisk aktivitet). Intellektuella aktiviteter är också fördelaktiga för dem kort- och långsiktigt.

I detta fall talar vi om fritidsaktiviteter som:

 • Schack
 • Språk
 • Läskurser
 • Kurser i datorvetenskap
 • Utbildningar i robotutveckling

Dessa aktiviteter främjar intellektuell utveckling. Även om de är individuella så kommer barnet vara i en grupp, och därmed främjas utvecklingen av sociala band och strategier med andra.

Konstnärliga fritidsaktiviteter

Utöver fysiska och intellektuella förmågor finns det även en annan typ av intelligens som vi ofta inte uppmärksammar: konstnärlig intelligens.

I en värld som styrs av resultat och vinst glömmer vi ofta att konst existerar. Ur denna hänseende är det en bra idé att äldre barn får anmäla sig till aktiviteter som hjälper dem att utveckla denna förmåga.

Detta eftersom konst erbjuder många fördelar för hälsan. Det är faktiskt en form av uttryck som hjälper barnen att lära känna sig själva bättre. Det kommer fostra deras uttryck, fantasi och kreativitet.

Några bra val är följande kurser:

 • Drejning
 • Måleri
 • Kreativt skrivande
 • Skulptering
 • Teater
 • Handarbete
 • Att sy
 • Matlagning

Konstnärliga aktiviteter kan gagna dessa barn på följande sätt. De:

 • Lindrar stress genom uttryck.
 • Höjer självkänslan hos barnen.
 • Utvecklar deras känslighet.
 • Höjer koncentrationen.
 • Främjar självkännedom genom konstnärligt uttryck.

Slutsats

Det finns många rekommenderade fritidsaktiviteter för barn som inte nått tonåren. Detta är en period när de börjar lägga grunden för vad som kommer bli deras relation till världen och sig själva.

Därför bör du tala med dem om vad de gör och se till att du inte tvingar på dem något. Diskutera fördelarna som varje aktivitet kan erbjuda och låt dem i slutänden bestämma själva.

Du ska heller inte glömma att de är ”fritidsaktiviteter”, så de ska vara roliga och stressfria.