Tidigt klimakterium ökar risken för demens

Risken för demens har alltid associerats med degenerativa eller infektionssjukdomar samt huvudtrauma. Nu har man dock även kopplat tidigt klimakterium till ökad risk för demens.

Många kvinnor fasar inför klimakteriet, och inte bara för att det är slutet på deras fortplantningsliv, utan även på grund av konsekvenserna detta skede medför, såsom risken för osteoporos.

Normalt sett bör detta skede börja runt 45 års ålder. I vissa fall börjar den dock tidigare än så.

Tidigt klimakterium

Tidigt klimakterium sker innan 40 års ålder och kan orsakas av flera olika faktorer:

  • Familjehistorik: om någon i familjen upplever tidigt klimakterium så är risken för att du ska drabbas högre
  • Cancerbehandlingar: att genomgå kemoterapi för att behandla cancer, speciellt i området runt bäckenet, kan orsaka tidigt klimakterium.
  • Autoimmuna sjukdomar: sköldkörteltillstånd är kopplade till tidigt klimakterium.

När klimakteriet inträffar minskar kroppens östrogennivåer. Detta orsakar symptom som är typiska för detta skede i livet, såsom benproblem. Kvinnor kan dock även drabbas av högt blodtryck och andra problem.

Tidigt klimakterium och risken för demens

Så vad är kopplingen mellan tidigt klimakterium och risken för demens?

Flera studier har pekat på att risken ligger i de minskade östrogennivåerna. På grund av detta försvinner hjärnans östrogenreceptorer, och risken för demens ökar.

Minskade östrogennivåer ansvarar för alla symptom som associeras med klimakteriet. Av denna anledning studerar man nu sätt att förebygga att detta sker.

Att ta östrogen

Forskare som är intresserade av problemet med kvinnor som genomgår klimakteriet i förtid tror att det kan vara hjälpsamt att ta östrogen. Detta kallas för ”hormonersättningsterapi”.

Denna typ av terapi används inte bara för att förebygga alla obehagliga symptom, som värmevallningar, nattliga svettningar och vaginal torrhet, utan även för att minska risken för demens.

Östrogen tas vanligen i form av P-piller, som lindrar symptomen och minskar risken för demens.

En läkare måste dock slå fast om detta är lämpligt för dig och hur du bör ta det.

Risken för demens

Det bästa med att börja med denna hormonersättningsterapi mot tidigt klimakterium är att det även kan minska risken för en sjukdom som är svår att diagnostisera tillräckligt tidigt för att den ska stoppas.

Demens är faktiskt en sjukdom som konstant utvecklas. Det innebär att det är en degenerativ sjukdom som kan bli värre i takt med att tiden går. Rätt behandling kan dock sakta ned processen och öka patientens livskvalitet.

Den sårbara hjärnan

Som du kan se är hjärnan extremt sårbar. Klimakteriet – ett tillstånd som många tror bara orsakar värmevallningar och känslomässiga förändringar – involverar faktiskt mycket mer än så.

Din kropp och hälsa förändras när du genomgår detta skede. Benen blir svagare och du löper ökad risk för demens, speciellt om klimakteriet inträffar tidigt.

Därför är det viktigt att du använder en pålitlig läkare och talar med denne om möjligheten till hormonersättningsterapi. Det kan göra stor skillnad för detta skede.

Slutsats

Vi hoppas att denna artikel har hjälpt dig förstå att det finns sätt att förebygga denna typ av degenerativa sjukdomar. Även om tidigt klimakterium inte alltid leder till demens, medför det en ökad risk.